ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ସଠିକତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା |

ନୂତନତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଜିୟୁଜନ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିକାଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରେ ଯାହା ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଶିଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ |ଏହି ଉପକରଣର ସେଟ୍ ସହିତ, ଜିୟୁଜନ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଅଧିକ ବେଗ, ସଠିକତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉପାଦାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେମାନେ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ବଜାୟ ରଖିବେ |ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

  • ଜିୟୁଜନ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ |

ଆମ ବିଷୟରେ

ସୁଜୋ ଜିୟୁଜନ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ କୋ, ଲିମିଟେଡ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଟେ |କମ୍ପାନୀ 2011 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ବିକାଶ ଏବଂ ନବସୃଜନର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି |ଜିୟୁଜନ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହା ଜ ological ବିକ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପକରଣ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଉତ୍ପାଦ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମ୍ୟାପିଂ ଉପକରଣ, ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଲେଜର ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍କୃତି |

ଜିଆଜନ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲିଗୁଡିକର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ |

କମ୍ପାନୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଅପ୍ଟିକ୍ସର ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା, ଶିଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ୍-ଏଜ୍ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ, ଗ୍ରାହକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଜିୟୁଜନର ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା |କମ୍ପାନୀର ମୂଲ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ...ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

index_advantage_01
  • logo (1)
  • logo (2)
  • logo (3) (1)
  • logo (3)
  • logo (5) (1)
  • logo (5)
  • logo (6)
  • logo (13)